BESTYRELSESVURDERING®

CREATING BOARD VALUE™

Skaber udvikling af bestyrelsen!

INSPIRATION TIL UDVIKLING

Ønsker du og din bestyrelse at få inspiration og konkrete forslag til udvikling af bestyrelsen, så vil I kunne få stort udbytte af en bestyrelsesevaluering, hvor der bliver sat fokus på udviklingsperspektiverne for bestyrelsens arbejde og konkrete resultater, som vil kunne gøre en forretningsmæssig forskel for virksomheden. Vi kommer med konkrete forslag til, hvorledes der opnås større effektivitet af de ressourcer, som allerede er til stede i bestyrelsen.

FLEKSIBILITET OG RESULTATER

I takt med at flere bestyrelser oplever behovet for at få evalueret og vurderet bestyrelsens arbejde og konkrete resultater, så oplever flere udfordringer med at skulle tilrettelægge og udvikle kvalificerede spørgsmål samt sikre en valid proces for bestyrelsen i forbindelse med den årlige bestyrelsesevaluering. Alt i alt en stor opgave for såvel bestyrelsesformanden/direktionen og sekretariat.

Vi har siden 2005 arbejdet med udvikling af bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer. Vi arbejder med forskningsbaserede vurderings- og evalueringsmetoder (BESTYRELSESVURDERING®) og har udviklet et fleksibelt program, der kan tilpasses netop jeres behov.

Dette gælder både i omfang og i dybde, således at jeres ambitionsniveau og ønsker danner grundlag for de fokusområder, som er værdifulde for jer.

Vi anvender 3 pakkeløsninger som udgangspunkt for indholdet i den enkelte vurdering. Pakkerne kan tilkøbes, som de ses nedenunder, eller I kan foretage individuelle tilvalg som eksempelvis præsentation for bestyrelsen eller efterfølgende workshop.

Vores 3 grundpakker kan ses herunder.

FORDELE

For os er det ikke nok at identificere, hvor en bestyrelse kan blive bedre. Vi anvender resultaterne således, at det skaber værdi for såvel direktionen som bestyrelsen i et fremadrettet perspektiv.

Vi arbejder med bestyrelsesevaluering for både børsnoterede, offentligt ejede, andels, private og kapitalfondsejede selskaber, der ønsker en nem og sikker måde at gennemføre evalueringer på, som samtidig kan danne grundlag for udvikling.

PROCESSEN - FRA START TIL SLUT

Gennem tæt dialog sikres det, at resultaterne fra evalueringen kan anvendes i netop jeres bestyrelse.

Processen for BESTYRELSESVURDERING® kan ses herunder
.

HVEM ER DET RELEVANT FOR?

Bankerne stiller større krav!

Det internationale kapitalkravsdirektiv som skal være fuld ud gennemført pr. 01.01.18 omhandler krav til bedre egenkapital, bedre likviditet og endeligt bedre løbende risikoopgørelse, hvilket gør, at bankerne bliver nødt til at gå meget tættere på de virksomheder, som skal have kapital stillet til rådighed.

Fremover får bankerne behov for at få belyst, hvorledes virksomhedens øverste ledelsesressourcer ser ud, herunder såvel direktion som bestyrelse.
Bankerne vil derfor gerne have indsigt i, hvilke ressourcer der er til stede i bestyrelsen samt hvad der er bestyrelsens fokus, opgaver, målsætninger og succeskriterier.
Det er derfor vigtigt, at selskaberne kan underbygge og informere bedst muligt herom, da bankens risikovurdering giver et anderledes resultat, hvilket kan betyde en højere pris for den ønskede kapital.

Dette kan I opnå med en BESTYRELSESVURDERING®.

DET GENERELLE KRAV OM TRANSPARENS

Der er en international udvikling i et stort ønske om transparens, hvilket nu også er kommet til Danmark. Dette gælder uanset, om man har en objektiv eller subjektiv interesse i den pågældende virksomhed eller organisation.

Bestyrelserne skal derfor i langt højere grad kunne dokumentere på hvilke områder, bestyrelsen skaber værdi og gør en forretningsmæssig forskel, da det omkringliggende samfund ønsker at vide, hvorledes ressourcerne forvaltes og om det sker på en samfundsmæssig acceptabel måde.
Bestyrelserne har derfor behov for at kunne tilrettelægge dokumentationen for bestyrelsens konkrete resultater på en hensigtsmæssig måde, således at det vil kunne anvendes overfor virksomhedens væsentligste interessenter.

Du er velkommen til at kontakte os, hvor vi med glæde tager en uforpligtende snak om dine ambitioner og muligheder.

Vi ser frem til at høre fra dig.

KONTAKT