Bestyrelsen

Vi samarbejder med de bedste.

Bestyrelsesarbejde er selvsagt afgørende for os - vi arbejder derfor målrettet med, at vores egen interne bestyrelse arbejder sammen med ledelsen i at sikre den bedst mulige forretningsudvikling af BOARD GOVERNANCE A/S.

Måtte du have interesse i at arbejde sammen med os, er du altid velkommen til at kontakte os og fortælle os, hvorfor du lige netop er den vi mangler i bestyrelsen.

Se vores nuværende bestyrelse. 

BESTYRELSESLEDER OLE SOHN

Ole Sohn leder bestyrelsen og faciliterer aktiviteter i BOARD GOVERNANCE A/S, så alle medlemmer arbejder efter de samme forretningsmæssige mål. Ole Sohn har ansvaret for, at bestyrelsen fungerer som et ledelsesteam, der er i stand til at tilføre virksomheden yderligere værdi.

Ole Sohn har en lang erhvervskarriere og mange års politisk virke bag sig. Ole Sohn har fra 2004 – 2014 været ejer af Forlaget Sohn, heraf en årrække som administrerende direktør. Ole Sohn er ligeledes fhv. Erhvervs- og Vækstminister og tidl. formand for EU’s Konkurrenceevneråd.

Læs mere om Ole Sohn her

BESTYRELSESMEDLEM JOHN KRISTENSEN

Lirum larum tekst oirum garum tekst Lirum barum tekst airum larum tekst. Lirum larum tekst oirum garum tekst Lirum barum tekst airum larum tekst. Lirum larum tekst oirum garum tekst Lirum barum tekst airum larum tekst. Lirum larum tekst oirum garum tekst Lirum barum tekst airum larum tekst. Lirum larum tekst oirum garum tekst Lirum barum tekst airum larum tekst larum tekst oirum garum tekst Lirum barum tekst airum larum tekst

Læs mere om John Kristensen her.

DIREKTIONSMEDLEM NIELS ARNOLD LUND

Niels Arnold Lund har tidligere arbejdet med vurderinger af selskabers forretningsmæssige potentiale herunder selskabers bestyrelsesarbejde og kompetenceberedskabet i topledelsen. Niels Arnold Lund har mere end 25 års erfaring med erhvervsrådgivning og ledelse - dels som direktør for Storkundeområdet i Spar Nord - dels som Head of Corporate Banking i Nordea.

Niels Arnold Lund er uddannet i den finansielle sektor og har en MBA. I bestyrelsen beskæftiger Niels Arnold Lund sig primært med udvikling af bestyrelsesarbejdet i en mere værdiskabende retning.

Læs mere om Niels Arnold Lund her.

DIREKTIONSMEDLEM RANDI IB

Randi Ib har solid erfaring med personlig træning af bestyrelsesmedlemmer, topledere og med udvikling af procesværktøjer til bestyrelser. Randi Ib har uddannelse og erhvervsmæssig baggrund inden for strategisk personaleudvikling og arbejdsmarkedsforhold, og er medforfatter af bogen "Boost Bestyrelsen – Når bestyrelsesarbejde skaber værdi", der omhandler værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Randi Ib er administrerende direktør og grundlægger af BOARD GOVERNANCE A/S. I bestyrelsen beskæftiger Randi Ib sig primært med ledelsesrapportering.

Læs mere om Randi Ib her.