PUBLIC BOARD GOVERNANCE™

CREATING BOARD VALUE™

PUBLIC BOARD GOVERNANCE™ sætter fokus på de udfordringer, der opstår på bestyrelsesniveau i offentligt ejede virksomheder. Har du ambitioner om, at din offentlige bestyrelse skal blive en top-performer?

FOKUS

Ofte bliver bestyrelsesarbejde associeret med næringsliv i den private sektor. Bestyrelsesarbejde er dog mindst ligeså vigtigt i det offentlige, da forventningerne absolut ikke er lavere til folkevalgte politikere eller til kommunalbestyrelser, hvis beslutninger og kompetencer kan gøre en kæmpe forskel for deres lokalområder.

I den forbindelse har vi udviklet en særlig produktpakke, der tager afsæt i de udfordringer, som bestyrelser i offentligt ejede selskaber møder.

FORDELE

Fokus på hvorledes bestyrelsen kan bistå offentligt ejede virksomheder i at indfri deres fulde potentiale

Oplæring i metoder og modeller der er forskningsmæssigt forankret

En produktpakke, det tager afsæt i den konkrete situation, som din offentlige bestyrelse befinder sig i

MÅLGRUPPE

PUBLIC BOARD GOVERNANCE™ er udviklet med henblik på offentligt bestyrelsesarbejde og bestyrelser, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesledere i offentligt ejede virksomheder.

Alle i det offentlige, som har ambitioner om at øge deres performance ved at blive mere duelige og værdiskabende bestyrelsesmedlemmer.

PRODUKTER

Følgende produkter er udviklet specielt til offentligt ejede selskaber, så I får bearbejdet jeres specifikke udfordringer. Ydelserne kan anvendes sammen eller særskilt, alt efter jeres behov og ambitionsniveau.

  • Inspirationsarrangement for byråd og direktion om moderne bestyrelsesarbejde.
  • Inspiration til udvikling af ejer- og bestyrelsesstrategier via forskningsbaserede metoder.
  • Internt bestyrelseskursus med udvikling af den samlede bestyrelse i selskabet.
  • Ekstern BESTYRELSESVURDERING® og assistance til internt selvevalueringssystem.
  • Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer og udvikling af eksisterende bestyrelser.
  • Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesledere.
  • Inspirationsarrangementer såsom årlig temadag om bestyrelsesledelse - evt. sammen med andre interesseorganisationer i lokalområdet.

EN PRODUKTPAKKE SÆRLIGT TIL OFFENTLIGT BESTYRELSESARBEJDE

PUBLIC BOARD GOVERNANCE™ har fået gode tilbagemeldinger fra politikere både på lokalt og nationalt plan. De positive tilbagemeldinger tilskriver vi, at produktpakken har en væsentlig, dokumenterbar effekt.

Succesen består i at tage afsæt i den individuelle situation, som den offentlige bestyrelse står overfor og dernæst integrere dette med vores viden om dueligt bestyrelsesarbejde.

Vi har solid erfaring med at uddanne, træne og udvikle bestyrelser i blandt andet havne, forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner og kulturelle institutioner. Derudover har vi hjulpet mange dygtige direktører, borgmestre, ministre og byrådsmedlemmer med personlig og individuel sparring.

Vi baserer vores tiltag og metoder på forskning fra vores forskningsnetværk. Det betyder, at de metoder og modeller, som I får undervisning i, har en dokumenteret effekt.

Derudover sikrer vi, at det bliver naturligt at eksekvere de nye metoder i praksis ved stærke pædagogiske oplæg med øvelser, hjemmeopgaver og individuel feedback.

Vil du hæve performanceniveauet i din offentligt ejede bestyrelse?

Kontakt os, og vi vil med glæde tage en uforpligtende snak om dine ambitioner og muligheder.

Vi ser frem til at høre fra dig.