BESTYRELSESVURDERING®

CREATING BOARD VALUE™

Sæt fokus på bestyrelsens udviklingsperspektiver med en dybdegående BESTYRELSESVURDERING®.

Vi arbejder professionelt med bestyrelsesevalueringer til alle typer selskaber – offentligt som private.

INSPIRATION TIL UDVIKLING

Ønsker du og din bestyrelse at få inspiration og konkrete forslag til udvikling af bestyrelsen? Så vil I få stort udbytte af en bestyrelsesevaluering. Her bliver der sat fokus på udviklingsperspektiverne for bestyrelsens arbejde og konkrete resultater, som gør en forretningsmæssig forskel for virksomheden.

Vi kommer med konkrete forslag til, hvordan der opnås større effektivitet af de ressourcer, som allerede er tilstede i bestyrelsen.

FLEKSIBILITET OG RESULTATER

I takt med at flere bestyrelser oplever behovet for at få evalueret og vurderet resultaterne af deres arbejde, oplever mange udfordringer i at tilrettelægge og udvikle kvalificerede spørgsmål og sikre en valid proces for den årlige bestyrelsesevaluering. Alt i alt en stor opgave for såvel bestyrelsesformand, direktion og sekretariat.

BOARD GOVERNANCE A/S har siden 2005 arbejdet med udvikling af bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer. Vi tager udgangspunkt i forskningsbaserede vurderings- og evalueringsmetoder og har udviklet et fleksibelt program, der kan tilpasses netop jeres behov - BESTYRELSESVURDERING®

Dette gælder både i omfang og dybde, således at jeres ambitionsniveau, ønsker og værdier danner direkte grundlag for de fokusområder, der lægges vægt på i vurderingen af jeres bestyrelse.

Vi anvender 3 pakkeløsninger som udgangspunkt for indholdet i den enkelte vurdering. Pakkerne kan købes, som de ses nedenunder - eller med individuelle tilvalg som eksempelvis præsentation for bestyrelsen eller efterfølgende workshop.

FORDELE

En valid, ekstern vurdering af bestyrelsens arbejdsgrundlag, arbejdsmetoder og opgaver

Konkrete forslag til forbedringer

Overblik over udviklingsperspektivet for bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmerne

Konkrete vurderinger af de individuelle og samlede ressourcer i bestyrelsen

Bedre dokumentation af topledelsens handlinger og beslutninger

Tryghed for aktionærer og investorer

BESTYRELSESVURDERING Basic
BESTYRELSESVURDERING One level up
BESTYRELSESVURDERING Full scale

VÆRDISKABENDE BESTYRELSESEVALUERING

For os er det ikke nok at identificere, hvor en bestyrelse kan blive bedre. Vi anvender resultaterne, således at det skaber værdi for såvel direktionen som bestyrelsen i et fremadrettet perspektiv.

Vi arbejder med bestyrelsesevaluering for både børsnoterede, offentligt ejede, andels-, private og kapitalfondsejede selskaber. Alle der ønsker en nem og sikker måde at gennemføre evalueringer på, som samtidig danner grundlag for udvikling.

PROCESSEN - FRA START TIL SLUT

Gennem tæt dialog sikres det, at resultaterne fra evalueringen kan anvendes i netop jeres bestyrelse.

Processen for BESTYRELSESVURDERING® kan ses herunder.

BESTYRELSESVURDERING Processen

HVEM ER BESTYRELSESVURDERING® RELEVANT FOR?

Bankerne stiller større krav!

Det internationale kapitalkravsdirektiv, som skal være fuldt ud gennemført pr. 01.01.18, omhandler i bund og grund krav til bedre egenkapital, bedre likviditet og endeligt bedre løbende risikoopgørelse. Dette gør, at bankerne bliver nødt til at gå meget tættere på de virksomheder, som skal have kapital stillet til rådighed.

Fremover får bankerne behov for at få belyst, hvordan virksomhedens øverste ledelsesressourcer ser ud, herunder både direktion og bestyrelse. Bankerne vil derfor gerne have indsigt i, hvilke ressourcer der er til stede i bestyrelsen, samt hvad der er bestyrelsens fokus, opgaver, målsætninger og succeskriterier.

Det er derfor vigtigt, at selskaberne kan underbygge og informere bedst muligt herom, da bankens risikovurdering ellers vil give et anderledes resultat, der kan betyde en højere pris for den ønskede kapital.

Arbejder du for en bestyrelse, som skal have kapital stillet til rådighed, er en BESTYRELSESVURDERING® særdeles relevant for dig.

DET GENERELLE KRAV OM TRANSPARENS I BESTYRELSESARBEJDET

Der er fra international side et stort ønske om transparens i bestyrelsesarbejdet, hvilket nu også er kommet til Danmark. Dette gælder uanset, om man har en objektiv eller subjektiv interesse i den pågældende virksomhed eller organisation.

Bestyrelserne skal derfor i langt højere grad kunne dokumentere, på hvilke områder de skaber værdi og gør en forretningsmæssig forskel. Det omkringliggende samfund ønsker nemlig i langt højere grad at vide, hvordan ressourcerne forvaltes, og om det sker på en samfundsmæssig acceptabel måde.

Bestyrelserne har derfor behov for at kunne tilrettelægge dokumentationen for bestyrelsens konkrete resultater på en hensigtsmæssig måde, så det kan anvendes overfor virksomhedens vigtigste interessenter.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine ambitioner og muligheder med BESTYRELSESVURDERING®

Vi ser frem til at høre fra dig.