REKRUTTERING TIL TOPLEDELSE

CREATING BOARD VALUE™

Vi hjælper, når din virksomhed ønsker at rekruttere
duelige 
bestyrelses- og direktionsmedlemmer.

PROFESSIONEL REKRUTTERING!

I mere end ti år har vi trænet, udviklet og rekrutteret bestyrelsesmedlemmer til danske virksomheder. Vi er med i hele processen - lige fra ønsket om en ny sammensætning og til, at bestyrelsen udvikler sig til at kunne skabe resultater sammen. Ud over at vi bidrager med nye bestyrelsesmedlemmer, så hjælper vi også bestyrelsesmedlemmer med at blive en betydende del af den samlede topledelse.

 

DE DUELIGE™ KANDIDATER

Det er vores ønske, at vi får mulighed for at vise din bestyrelse, hvilken forskel det kan gøre for bestyrelsens samlede resultatskabelse at samarbejde med os.

Vi "viser vejen" til de duelige bestyrelsesmedlemmer, og samtidig åbner vi muligheden op for, hvordan man via simple nye arbejdsmetoder og præcis afstemning af forventninger kan løfte både bestyrelsen og selskabet mod nye forretningsmål.

Direktionen og bestyrelsen bliver evalueret løbende for at sikre, at tilfredsheden er i top, således der er overblik og plads til at tænke i nye forretningsmæssige muligheder.

Både direktions- og bestyrelsesmedlemmer skal være duelige samt ressourcestærke og via deres ledelsesmæssige bidrag kunne skabe resultater gennem andre.

Hos os kalder vi dem for DE DUELIGE™ bestyrelsesmedlemmer.
Dem er vi agenter for. Og dem står vi inde for.

Vores solide referenceliste tæller mere end 4000 virksomheder. Se vores aktuelle referenceliste her på vores hjemmeside eller rekvirer listen fra vores kontor i Aalborg.

KENDSKAB TIL RESULTATSKABELSE

Godt værdiskabende bestyrelsesarbejde er oftest afgørende for, at et selskab, en organisation eller forening udvikler sig positivt og udnytter sit potentiale.

Dette stiller store krav til den samlede topledelse - både med hensyn til at fungere sammen som ledelse - og for at kunne leve op til interne som eksterne krav.

Vi ved, hvordan virksomheden skal forberede sig på den nye sammensætning, samt hvordan man finder det rigtige match.

TOP PROFESSIONEL REKRUTTERING FRA ØNSKE TIL BESTYRELSEN ER I ARBEJDSTØJET

  HENT BROCHURE

REKRUTTERINGSFASEN

 

MAX 4 UGER

DUELIGHEDSFASEN

 

MAX 12 UGER

KONTAKT OS NÅR DU ØNSKER AT ARBEJDE SAMMEN MED DE DUELIGE™

KONTAKT