PUBLIC BOARD GOVERNANCE

CREATING BOARD VALUE™

PUBLIC BOARD GOVERNANCE™ sætter fokus på netop de udfordringer, der opstår på bestyrelsesniveau i de offentligt ejede virksomheder. Har du ambitioner om, at den offentlige bestyrelse skal blive en top-performer?

FORDELE

FOKUS

Ofte bliver bestyrelsesarbejde associeret med næringsliv i den private sektor. Imidlertid er bestyrelsesarbejde ligeså vigtigt i det offentlige, da forventningerne absolut ikke er lavere til folkevalgte politikere eller til kommunalbestyrelser, hvis beslutninger og kompetencer kan gøre en kæmpe forskel for deres lokalområder. I denne forbindelse har vi udviklet en produktpakke, der tager afsæt i de udfordringer, som bestyrelser i offentligt ejede selskaber møder.

MÅLGRUPPE

PUBLIC BOARD GOVERNANCE™ er udviklet med henblik på bestyrelser, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesledere i offentligt ejede virksomheder, der har ambitioner om at øge deres performance ved at blive mere duelige og værdiskabende bestyrelsesmedlemmer.

PRODUKTER

Følgende produkter kan udvikles til offentligt ejede selskaber, så I får bearbejdet netop jeres udfordringer. Ydelserne kan anvendes sammen eller særskilt efter jeres behov og ambitionsniveau. Ydelserne ses herunder:

  • Inspirationsarrangement for byråd og direktion om moderne bestyrelsesarbejde. 
  • Inspiration til udvikling af ejer- og bestyrelsesstrategier via forskningsbaserede metoder. 
  • Internt bestyrelseskursus – træning af den samlede bestyrelse i selskabet. 
  • Ekstern BESTYRELSESVURDERING® – og assistance til internt selvevalueringssystem. 
  • Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer og udvikling af eksisterende bestyrelser. 
  • Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer og –ledere. 
  • Inspirationsarrangementer – f.eks. årlig temadag om bestyrelsesledelse evt. sammen med andre interesseorganisationer i lokalområdet.

EN PRODUKTPAKKE MED EFFEKT

PUBLIC BOARD GOVERNANCE™ har fået gode tilbagemeldinger fra politikere både på lokalt og nationalt plan. De positive tilbagemeldinger tilskriver vi, at produktpakken har en væsentlig effekt, som kan dokumenteres. Succesen består i at tage afsæt i den individuelle situation, som den offentlige bestyrelse står overfor og dernæst integrere dette med vores viden om dueligt bestyrelsesarbejde.

Ydermere har vi solid erfaring med at uddanne, træne og udvikle bestyrelser i havne, forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner og kulturelle institutioner. Derudover har vi hjulpet mange dygtige direktører, borgmestre, ministre og byrådsmedlemmer med personlig og individuel sparring.

Vi baserer vores tiltag og metoder på forskning fra vores forskningsnetværk. Det betyder, at de metoder og modeller som I får undervisning i, har en dokumenteret effekt. I tillæg sikrer vi, at det bliver naturligt at eksekvere de nye metoder i praksis ved stærke pædagogiske oplæg med øvelser, hjemmeopgaver og individuel feedback på disse.

Vil du hæve performanceniveauet i den offentligt ejede bestyrelse?
Kontakt os og vi vil med glæde tage en uforpligtende snak om dine ambitioner og muligheder.

Vi ser frem til at høre fra dig.

KONTAKT