BESTYRELSESLICENS®

CREATING BOARD VALUE™

En BESTYRELSESLICENS® giver dig yderligere dokumentation på dine kompetencer inden for moderne bestyrelsesarbejde, og giver virksomheder større incitament for at vælge netop dig. Som bestyrelsesleder har du ligeledes mulighed for at opnå en BESTYRELSESLEDERLICENS® som dokumentation på dine lederevner. For at tage en bestyrelseslicens, skal du have en relevant bestyrelsesuddannelse.

BEVÅGENHED FRA ERHVERVSLIV OG INTERESSENTER

Med den bevågenhed som erhvervslivet og dets interessenter har på bestyrelsens virke, er det naturligt for mange at få dokumentation på egne bestyrelseskompetencer. Få dokumenteret din duelighed som bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesleder og skil dig ud fra mængden, så du kan nå til tops.

BESTYRELSESLICENS®

En BESTYRELSESLICENS® er din officielle dokumentation på, at du har bestået en bestyrelsesuddannelse, har bestyrelseserfaring, har gennemført en tilfredsstillende analyse af eget bestyrelsesarbejde samt fået anerkendelse af, at du kan arbejde på bestyrelsesniveau.

I nedenstående figur er kravene for en BESTYRELSESLICENS® beskrevet.

BESTYRELSESLEDERLICENS®

Forventningerne til lederen i en bestyrelse er stærkt stigende både fra direktionen, den øvrige bestyrelse og måske også i høj grad fra bestyrelseslederen selv. Ønsket om at være med til at skabe grundlaget for ledelsesarbejdet hænger ofte tæt sammen med det mandat, som den øvrige bestyrelse har givet bestyrelseslederen og dermed også de rammer og beføjelser, som er knyttet hertil.

I takt med at kravene til bestyrelsens evne til at skabe værdi vokser, resulterer dette i en naturlig bevågenhed på de ledelsesmæssige ressourcer,

som den enkelte bestyrelsesleder besidder og evner at aktivere til gavn for bestyrelsen og selskabets udvikling.

En BESTYRELSESLEDERLICENS® vil være din personlige dokumentation på egne ledelsesmetoder, bestyrelseskompetencer og anvendelsen af disse.

I nedenstående figur er kravene for en BESTYRELSESLEDERLICENS® beskrevet.

Et krav for begge typer licenser er en relevant bestyrelsesuddannelse. Du kan læse om vores uddannelser, der giver adgang til BESTYRELSESLICENS® her.

 

FORDELE

Hvis du allerede er indehaver af en BESTYRELSESLICENS®, har du mulighed for at blive en del af vores prestigefyldte KANDIDATBANK, som er en platform til at øge din synlighed som dueligt bestyrelsesmedlem og tiltrække interessante bestyrelsesjobs. Læs mere om KANDIDATBANK her.

Hvis du er interesseret i, at vide mere om hvordan en BESTYRELSESLICENS® eller BESTYRELSESLEDERLICENS® kan være med til at udvikle dit bestyrelseskandidatur, kan du kontakte os, hvor vi med glæde tager en uforpligtende snak om de mange muligheder.

Vi ser frem til at høre nærmere.

KONTAKT