Forskning

NOREFJELL er en forskerworkshop, der siden 2004 har undersøgt de menneskelige sider af bestyrelsesarbejde, og hvordan bestyrelsen på bedste vis kan skabe værdi ved at udnytte bestyrelsens samlede ressourcer og kompetencer optimalt.

FORSKNING

BOARD GOVERNANCE A/S Research Center blev dannet gennem denne workshop, som pt. består af mere end 50 forskere, der tilsammen har udgivet et stort antal bøger og videnskabelige artikler om bestyrelsesarbejde.

På NOREFJELL diskuteres der, hvordan man sætter fokus på de menneskelige og dynamiske sider af bestyrelsesarbejdet for derigennem at fokusere på forskellige muligheder for værdiskabelse i kraft af en anden anvendelse af bestyrelsen. Workshops afholdes årligt i januar ved Norefjell i Norge. Deltagelse sker ved individuel invitation, og hvert år deltager ca. 25-35 forskere fra en række forskellige lande.

Bogen ”The Value Creating Board: Corporate Governance and Organisational Behaviour” (Routledge 2009) med professor Morten Huse som redaktør, beskriver det faglige ståsted for NOREFJELL-gruppen og NOREFJELL BOARD GOVERNANCE International Research Workshops.

BOARD GOVERNANCE A/S anvender forskere fra denne gruppes medlemmer til foredrag, seminarer og rådgivning samtidig med at vi tager aktiv del i gruppens forskningsarbejde.