BESTYRELSESLICENS®

CREATING BOARD VALUE™

Med en BESTYRELSESLICENS® får du yderligere dokumentation på dine kompetencer inden for moderne bestyrelsesarbejde, hvilket giver virksomheder større incitament til at vælge netop dig.

Som bestyrelsesleder har du ligeledes mulighed for at opnå en BESTYRELSESLEDERLICENS® som dokumentation på dine lederevner. For at opnå en bestyrelseslicens, skal du have en relevant bestyrelsesuddannelse.

ØGET BEVÅGENHED FRA ERHVERVSLIV OG INTERESSENTER

Med den bevågenhed som erhvervslivet og dets interessenter har på bestyrelsens virke, er det naturligt for mange at få dokumentation på sine bestyrelseskompetencer.

Få dokumenteret din duelighed som bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesleder, og skil dig ud fra mængden, så du kan nå til tops.

BESTYRELSESLICENS®

En BESTYRELSESLICENS® er din officielle dokumentation på, at du har bestået en bestyrelsesuddannelse og har den påkrævede bestyrelseserfaring. Ligeledes kan du påvise, at du har gennemført en tilfredsstillende analyse af eget bestyrelsesarbejde og fået anerkendelse af, at du kan arbejde på højeste bestyrelsesniveau.

I nedenstående figur kan du læse mere om kravene for at få en BESTYRELSESLICENS®.

BESTYRELSESLEDERLICENS®

Forventningerne til lederen i en bestyrelse er stærkt stigende både fra direktionen, den øvrige bestyrelse og måske også i høj grad fra bestyrelseslederen selv.

Ønsket om, at være med til at skabe grundlaget for ledelsesarbejdet hænger ofte tæt sammen med det mandat, som den øvrige bestyrelse har givet bestyrelseslederen og dermed også de rammer og beføjelser, som er knyttet hertil.

I takt med at kravene til bestyrelsens evne til at skabe værdi vokser, resulterer dette i en naturlig bevågenhed på de ledelsesmæssige ressourcer.

Ressourcer, som den enkelte bestyrelsesleder forventes at besidde og formå at aktivere til gavn for bestyrelsen og selskabets udvikling.

En BESTYRELSESLEDERLICENS® vil være din personlige dokumentation på dine ledelsesmetoder, bestyrelseskompetencer og anvendelsen af disse.

I nedenstående figur kan du læse mere om kravene for at få en BESTYRELSESLEDERLICENS®.

*Et krav for begge typer licenser er en relevant bestyrelsesuddannelse. Læs mere om vores bestyrelsesuddannelser, der giver adgang til BESTYRELSESLICENS® her.

FORDELE VED AT OPNÅ BESTYRELSESLICENS®

Hvis du allerede er indehaver af en BESTYRELSESLICENS®, har du mulighed for at blive en del af vores prestigefyldte KANDIDATBANK. En platform til at øge din synlighed som dueligt bestyrelsesmedlem og tiltrække interessante bestyrelsesjobs. Læs mere om KANDIDATBANK her.

Hvis du er interesseret i at vide mere om, hvordan en BESTYRELSESLICENS® eller BESTYRELSESLEDERLICENS® kan være med til at udvikle dit bestyrelseskandidatur, er du velkommen til at kontakte os. Vi tager med glæde en uforpligtende snak om de mange muligheder.

Vi ser frem til at høre fra dig.

KONTAKT OS I DAG