0

STRATEGIC BOARD ROOM™

Vi ønsker at introducere dig for de nyeste bestyrelsesmetoder og sikre, at du kan anvende dine ressourcer, egenskaber og erfaringer til at skabe resultater på bestyrelsesniveau. Vi har fokus på din personlige udvikling og din bestyrelsesidentitet.

Du bør efter endt uddannelse have en solid viden om, hvordan netop du kan bidrage - dette ved hjælp af din egen bestyrelseshåndbog, som er spækket med anvendelige eksempler.

STRATEGIC BOARD ROOM™

STRATEGIC BOARD ROOM™ er vores mest eftertragtede bestyrelsesuddannelse og tager udgangspunkt i dig som individ, og hvordan du bedre kan bidrage til forretningsudvikling.

Vi ønsker at øge din bevidsthed om, hvordan du kan integrere dine ressourcer, egenskaber og erfaringer med moderne arbejdsmetoder. Vi introducerer dig for værdiskabende mekanismer og metoder, som gør dig i stand til at udføre arbejdet på en konkret og praktisk fremgangsmåde.

OPSTART AF UDDANNELSE

Tilmeld dig STRATEGIC BOARD ROOM™ på et af de kommende hold. Gennem uddannelsesforløbet vil du få mulighed for at tilegne dig nye arbejdsmetoder, hvor du bl.a. vil blive introduceret til den forskningsgodkendte arbejdsmodel BOARD GROUND ZERO™.

Du er også meget velkommen til at kontakte os for yderligere information og en uforpligtende samtale.

Klik her for at se datoer for aktuelle hold.

PROGRAMMETS OPBYGNING

Uddannelsen består af 3 moduler af 2 dages varighed samt en afsluttende eksamen. Mellem modulerne vil du udvikle din egen bestyrelseshåndbog. Denne håndbog udgør grundlaget for den skriftlige eksamen. Både den mundtlige og skriftlige eksamen gennemføres med ekstern censor.

Programmets opbygning er illustreret i nedenstående model.

STRATEGIC BOARD ROOM Modul 1
STRATEGIC BOARD ROOM Modul 2
STRATEGIC BOARD ROOM Modul 3
STRATEGIC BOARD ROOM Eksamen

MÅLGRUPPE

STRATEGIC BOARD ROOM™ er relevant for dig, som er interesseret i moderne og forretningsorienteret bestyrelsesarbejde.

Uddannelsen henvender sig primært til erfarne bestyrelses- og direktionsmedlemmer, men også til ambitiøse personer, der har kontakt til bestyrelser i den ene eller anden form, eksempelvis direktører eller andre ledere.

EN UDDANNELSE MED EFFEKT OG IDENTITET

Vi vil træne dig i at udvikle en bestyrelse fra udelukkende kontrolopgaver til at indfri virksomhedens fulde potentiale.

Du vil få indsigt i, hvordan du øger din personlige gennemslagskraft, lære at forventningsafstemme mellem bestyrelsesmedlemmerne, sikre samspillet mellem direktionen og bestyrelsen samt udarbejde en konkret plan for værdiskabelse.

Samtidig vil vi udvikle din personlige identitet som bestyrelsesmedlem og skabe dig et brand som dueligt bestyrelsesmedlem.

FORDELE

Du vil blive i stand til at udarbejde egne oplæg til bestyrelsen og sikre positive resultater for bestyrelsen

Du vil blive bevidst om egne unikke kompetencer og om hvordan disse kan formidles personligt over for andre bestyrelsesmedlemmer

Undersøgelser viser, at bestyrelsesmedlemmer med en bestyrelsesuddannelse opnår højere honorar

Når du har gennemført STRATEGIC BOARD ROOM™, har du dokumentation på, at du som bestyrelsesmedlem kan bidrage med værdiskabelse og forretningsudvikling

Du vil få udvidet dit netværk med ressourcestærke bestyrelsesmedlemmer, som har interesse for moderne bestyrelsesarbejde

STRATEGIC BOARD ROOM Metoder og modeller

METODER OG MODELLER

Bestyrelsesarbejde stiller andre krav til arbejdsformer og anvendelse af personlige ressourcer end andet erhvervsarbejde.

Under uddannelsen vil du blive præsenteret for de nyeste udviklingsværktøjer inden for moderne ledelses- og forretningsorienteret bestyrelsesarbejde.

VIRTUELLE BESTYRELSER

STRATEGIC BOARD ROOM™ benytter sig af virtuelle bestyrelser. Dette er et miljø til at øve de nyeste metoder og værktøjer.

Her vil du få mulighed for at interagere med erfarne bestyrelsesmedlemmer og få værdifuld feedback fra instruktører og andre bestyrelsesgrupper.

STRATEGIC BOARD ROOM

FLERE BESTYRELSESJOBS GENNEM EN RELEVANT BESTYRELSESUDDANNELSE

De fleste af vore deltagere ønsker at ændre deres nuværende bestyrelsesportefølje - enten ved at få andre bestyrelsesopgaver eller ved at skabe mere værdi i de nuværende bestyrelsesjobs.

Med en bestået eksamen i denne bestyrelsesuddannelse har du efterfølgende mulighed for at søge om en individuel BESTYRELSESLICENS®, der giver dig dokumentation for dine kompetencer i bestyrelsesregi. Derudover kan også du blive en del af vores prestigefyldte KANDIDATBANK.

STRATEGIC BOARD ROOM™ koster DKK. 64.500,00 ex. moms.

Betales ved tilmelding.

TILMELD DIG UDDANNELSEN STRATEGIC BOARD ROOM™

Vælg aktuelle hold

STRATEGIC BOARD ROOM 43
STRATEGIC BOARD ROOM 44
STRATEGIC BOARD ROOM 45
STRATEGIC BOARD ROOM 46

Personlige oplysninger

Virksomhedsoplysninger

TILMELD DIG KURSET BOARD ROOM™

Dine uddannelser

Betaler

Betaler din virksomhed helt eller delvist eller betaler du privat for din deltagelse i uddannelsen/kurset?

Helt
Delvis

Jeg accepterer og er indforstået med, at denne tilmelding er bindende, og at jeg ved indsendelse af dette skema reserverer en plads på uddannelsen/kurset. Opkrævningen af deltagergebyret er herved bindende og uden mulighed for refusion.
Jeg accepterer behandlingen af mine persondata i henhold til persondatapolitikken.