RESEARCH

CREATING BOARD VALUE™

BOARD GOVERNANCE A/S's store stolthed – vores interne forskernetværk med repræsentation fra flere europæiske lande og under ledelse af Dr. Silke Machold.

Hvert år sponsorerer vi aktivt flere internationale events og forskere inden for bestyrelsesområdet. Med dette ønsker vi at signalere den store værdi, som solid, videnskabelig dokumentation har i vores arbejde.

RESEARCH CENTER

Vores Research Center sikrer, at de metoder og den viden, som vi anvender og formidler, er baseret på den nyeste forskning inden for blandt andet board performance og board behavior. Forskernetværkets tilknytning til BOARD GOVERNANCE A/S giver forskerne mulighed for at få input fra det praktiske bestyrelsesarbejde, mens vi har mulighed for konstant at opdatere og videreudvikle vores bestyrelsesuddannelser herunder undervisningsmateriale og rådgivningsydelser – alt sammen så vi kan give dig og din bestyrelse de bedste forudsætninger for at skabe værdi.

Eksempler herpå er BOARD GROUND ZEROTM samt udviklingen af flere nyttige udviklingsværktøjer og materialer, som vi både anvender på egne uddannelser samt i interne governanceforløb for danske og internationale virksomheder.

Vores Research Center bidrager med viden og forskning af primært den humane side af bestyrelsesarbejdet. På bestyrelsesuddannelserne træner vi de enkelte til at mestre disse værdiskabende mekanismer på et how-to-do niveau. I bestyrelsesrekrutteringen identificerer vi hvilke ressourcer, kompetencer og menneskelige egenskaber der vil udgøre en forskel for det videre bestyrelsesarbejde. I bestyrelsesvurderingen finder vi frem til, hvilke tiltag der har den største effekt på det videre værdiskabende bestyrelsesarbejde. På den måde kan vi stå inde for CREATING BOARD VALUETM.

Forskernetværket er repræsenteret fra flere europæiske lande, og du kan se de enkelte forskere og deres arbejdsområder nedenfor.

VORES INTERNE RESEARCHCENTER BESTÅR AF FØLGENDE PERSONER

Morten Huse

FORSKNINGSLEDER PROFESSOR Morten Huse

Seniorforsker hos BOARD GOVERNANCE A/S, Professor, BI Norwegian School of Management, Oslo, Norge Præsident for European Academy of Management (EURAM)

Læs mere om Morten Huse her.

Silke Machold

RESEARCH LEDER Silke Machold

Reader in Governance and Excellence, University of Wolverhampton Business School, United Kingdom. Business governance and ethics.

Læs mere om Silke Machold her.

Marina Brogi

RESEARCH MEDLEM Marina Brogi

Professor, La Sapienza University, Rom, Italien. Capital Markets in the Department of Banking, Insurance and Capital Markets

Læs mere om Mariana Brogi her.

Luca Gnan

RESEARCH MEDLEM Luca Gnan

Assistant professor, Tor Veragta University, Rom, Italien. Ethics Education Executive Committee Member

Læs mere om Luca Gnan her.

Alessandro Hinna

RESEARCH MEDLEM Alessandro Hinna

Assistant professor, Tor Vergata University, Rom, Italien. Corporate governance, business governance and ethics.

Læs mere om Alessandro Hinna her.

Michelle Morner

RESEARCH MEDLEM Michelle Mörner

Professor, University of Witten-Herdecke, Tyskland. Corporate Governance, ledelse og økonomi.

Læs mere om Michelle Mörner her.

Janicke Rasmussen

RESEARCH MEDLEM Janicke L. Rasmussen

First lecturer, BI Norwegian School of Management, Oslo, Norge. Accounting, auditing, law.

Læs mere om Janicke L. Rasmussen her.

Taina Tukiainen

RESEARCH MEDLEM Taina Tukiainen

Head of Industrial Management, Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki, Finland. Information Technology and Services.

Læs mere om Taina Tukianen her.

Hans Van Ees

RESEARCH MEDLEM Hans Van Ees

Professor, University of Groningen, Holland. Economics, management, business. Corporate governance, executive compensation, formal and informal institutions.

Læs mere om Hans Van Ees her.

Allesandro Zattoni

RESEARCH MEDLEM Alessandro Zattoni

Professor, Parthenope Univercity, Naple and SDA Bocconi, Milano, Italien. Strategy, governance, management.

Læs mere om Alessandro Zattoni her.

Katrin Hansen

RESEARCH MEDLEM Katrin Hansen

Professor, University of Applied Sciences, Gelsenkirchen, Tyskland. Business studies, particularly management and personnel development.

Læs mere om Katrin Hansen her.

GOVERNANCE RESEARCH

BOARD GOVERNANCE Norefjell

NOREFJELL er en forskerworkshop, der siden 2004 har undersøgt de menneskelige sider af bestyrelsesarbejde, med henblik på hvordan bestyrelsen på bedste vis kan skabe værdi ved at udnytte de samlede ressourcer og kompetencer optimalt.

BOARD GOVERNANCE A/S Research Center blev dannet på netop NOREFJELL-workshoppen. Pt. består workshoppen af mere end 50 forskere, der til sammen har udgivet et stort antal bøger og publiceret adskillige videnskabelige artikler om bestyrelsesarbejde.

På NOREFJELL-workshoppen diskuteres der, hvordan man, ved at sætte fokus på de menneskelige og dynamiske sider af bestyrelsesarbejdet, kan afsøge nye muligheder for at skabe værdi. Workshoppen afholdes årligt i januar ved Norefjell i Norge, og deltagelse sker kun gennem personlig invitation. Hvert år deltager ca. 25-35 forskere fra en række forskellige lande.

Bogen The Value Creating Board: Corporate Governance and Organisational Behaviour (Routledge 2009), med professor Morten Huse som redaktør, beskriver det faglige ståsted for NOREFJELL-gruppen og NOREFJELL BOARD GOVERNANCE International Research Workshops.

BOARD GOVERNANCE A/S anvender ligeledes forskere blandt gruppens medlemmer til foredrag, seminarer og rådgivning og tager aktiv del i gruppens forskningsarbejde.

På NOREFJELL-workshoppen diskuteres der, hvordan man, ved at sætte fokus på de menneskelige og dynamiske sider af bestyrelsesarbejdet, kan afsøge nye muligheder for at skabe værdi. Workshoppen afholdes årligt i januar ved Norefjell i Norge, og deltagelse sker kun gennem personlig invitation. Hvert år deltager ca. 25-35 forskere fra en række forskellige lande.

Bogen The Value Creating Board: Corporate Governance and Organisational Behaviour (Routledge 2009), med professor Morten Huse som redaktør, beskriver det faglige ståsted for NOREFJELL-gruppen og NOREFJELL BOARD GOVERNANCE International Research Workshops.

BOARD GOVERNANCE A/S anvender ligeledes forskere blandt gruppens medlemmer til foredrag, seminarer og rådgivning og tager aktiv del i gruppens forskningsarbejde.

Sapienza Universitatet
Universitatet Witten