REKRUTTERING TIL TOPLEDELSE

CREATING BOARD VALUE™

Vi hjælper, når din virksomhed ønsker at rekruttere duelige bestyrelses- og direktionsmedlemmer.

PROFESSIONEL REKRUTTERING TIL BESTYRELSER OG DIREKTIONER

I mere end ti år har vi trænet, udviklet og rekrutteret bestyrelsesmedlemmer til danske virksomheder. Vi er med i hele processen - lige fra ønsket om nyt bestyrelsesmedlem, til at den nye sammensætning i bestyrelsen begynder at skabe resultater sammen.

Foruden selve rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer, hjælper vi dem også med at blive en betydende del af den samlede topledelse.

Både direktions- og bestyrelsesmedlemmer skal være duelige, ressourcestærke og via deres ledelsesmæssige bidrag kunne skabe resultater gennem andre.

Hos os kalder vi dem for DE DUELIGE™ bestyrelsesmedlemmer. Det er dem, vi er agenter for, og dem står vi inde for.

Vores referencer tæller mere end 4000 virksomheder. Se hvilke topledelser, vi tidligere har rekrutteret for på vores referenceliste.

DE DUELIGE™ KANDIDATER

Det er vores målsætning at vise din bestyrelse, hvilken forskel et samarbejde med os kan gøre for bestyrelsens samlede resultatskabelse.

Vi viser vejen til de duelige bestyrelsesmedlemmer, og hvordan man, via simple nye arbejdsmetoder og præcis afstemning af forventninger, kan løfte både bestyrelsen og selskabet mod nye forretningsmål.

Direktionen og bestyrelsen bliver evalueret løbende for at sikre, at tilfredsheden er i top. På den måde får du det bedste overblik og plads til at tænke i nye forretningsmæssige muligheder.

DE DUELIGE™ KANDIDATER
REKRUTTERING

VI VED, HVORDAN MAN SKABER RESULTATER I TOPLEDELSEN

Godt, værdiskabende bestyrelsesarbejde er oftest afgørende for, at et selskab, en organisation eller forening udvikler sig positivt og udnytter sit fulde potentiale.

Dette stiller store krav til den samlede topledelse. Både med hensyn til at fungere sammen som ledelse og til at leve op til interne såvel som eksterne krav.

Vi ved, hvordan virksomheden skal forberede sig på den nye sammensætning, og hvordan man finder det rigtige bestyrelsesmedlem.

PROFESSIONEL REKRUTTERING HELT FREM TIL, AT BESTYRELSEN ER I ARBEJDSTØJET

REKRUTTERINGSFASEN

REKRUTTERINGSFASEN

MAX 4 UGER

DUELIGHEDSFASEN

DUELIGHEDSFASEN

MAX 12 UGER

SKRIV ELLER RING TIL OS, NÅR DU ØNSKER AT ARBEJDE SAMMEN MED DE DUELIGE™