PERSONLIG SPARRING™

CREATING BOARD VALUE™

Personlig sparring er for dig, som ønsker individuel feedback på konkrete problemstillinger i dit bestyrelsesarbejde. Vi kan hjælpe dig med at tilpasse dine arbejdsmetoder eller lederstil til den specifikke kontekst i bestyrelsen.

PERSONLIG SPARRING FOR BESTYRELSESMEDLEMMER

En bred erhvervserfaring og dokumenterede kompetencer hjælper dig med at blive et attraktivt bestyrelsesmedlem. Desværre oplever mange, at deres adfærd og personlige egenskaber ikke er tilstrækkelige i skiftet fra direktionsarbejde til bestyrelsesarbejde.

Direktørens arbejds- og dialogmetoder samt erfaring med at være den øverste beslutningstager bliver udfordret, når personen oplever skiftet fra at fungere som øverste leder i direktionen til øverste leder i bestyrelsen.

Med personlig sparring kan vi hjælpe dig med at frembringe dine værdiskabende sider, således at du kan øge udbyttet af din personlige erfaring. Din lederstil og personlige adfærd bliver tilpasset, så du kommer til at fungere optimalt i den nye bestyrelseskontekst.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om dine ambitioner og muligheder.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Pris aftales pr. forløb.

John Jensen, LanBo Nord

"At deltage i kurser og tage en uddannelse giver god inspiration og nyttig viden. Jeg har efterfølgende valgt at deltage i en individuel og personlig sparring med Randi Ib for at øge udbyttet af den gode viden, som vi har fået på bestyrelsesuddannelsen STRATEGIC BOARD ROOM™.

Mit udbytte af den individuelle og personlige sparring har været stor, og det har netop skabt en meget større nytteværdi af den viden og de kompetencer, som jeg besidder.

Et af mine mest positive udbytter er, at jeg via sparringen med Randi Ib har fundet nogle af min reelle og grundlæggende værdier frem i relation til bestyrelsesarbejde og bestyrelsesledelse.

Det giver en ærlighed og oprigtighed i ens arbejde, og tingene bliver væsentlig mere nærværende i forhold til, hvis man blot læser nogle smarte tips og ideer i en bog, som man så tager på sig som sine egne."

-John Jensen, Handels- og virksomhedsrådgiver LanBo Nord