INTERN GOVERNANCE™

CREATING BOARD VALUE™

Vi skræddersyer bestyrelsesuddannelser til din organisations behov – til koncerner og store organisationer.

TEMAER

Hvorledes kan man sikre et konstruktivt samspil mellem bestyrelse og direktion?

Hvorledes kan arbejdet i og mellem bestyrelsesmøderne optimeres?

Hvorledes identificeres de mest værdiskabende bestyrelsesopgaver?

Hvorledes kan der udarbejdes en plan for værdiskabelse i bestyrelsen?

Hvorledes kan bestyrelsen flyttes fra kun at udøve kontrol til at skabe forretningsudvikling?

Hvorledes sikres det, at hvert bestyrelsesmedlem bidrager bedst muligt med sine ressourcer og kompetencer?

UDDANNELSENS FOKUS

Formålet er at forankre koncernens interne bestyrelsesarbejde og sikre et optimalt samspil mellem virksomhedens kulturværdier og forretningsmæssige mål, således at disse i højere grad understøttes af den måde, som bestyrelsesarbejde organiseres på i koncernen. Et særligt fokus er på bestyrelsernes evne til at skabe værdi og gøre en forretningsmæssig forskel.

INTERN GOVERNANCE™ tager afsæt i, hvordan hver enkelt bestyrelse kan blive mere duelig. Derfor er alle disse forløb designet specielt til det enkelte selskab og herfra udvælges de overordnede temaer for at sikre størst muligt udbytte for den enkelte bestyrelse. Temaer der ofte anvendes, kan ses i nedenstående figur.

Vi har mulighed for både at assistere på dansk og engelsk.

TRÆNING OG STRUKTUR MED EFFEKT

INTERN GOVERNANCE giver din organisation adgang til modeller og værktøj udviklet i samarbejde med vores Research Center og forskernetværk. Det betyder, at din bestyrelse får oplæring i metoder, hvis effekt og værdi er dokumenterede. Vi udvikler i samarbejde med den nuværende governance struktur, nye interne bestyrelsespolitikker, metoder og værdisæt.

MÅLGRUPPE

INTERN GOVERNANCE retter sig specifikt mod store organisationer og koncerner, der ønsker at sikre top performance i bestyrelseslokalet.

FOREDRAG

Dialogbaseret undervisning med nogle af Danmarks dygtigste bestyrelsesinstruktører.

PROGRAMMETS OPBYGNING

Eftersom INTERN GOVERNANCETM skræddersyes til det enkelte selskab, er der ikke en konkret opbygning af forløbet, men den udarbejdes i samarbejde med bestyrelsen og direktion. Herunder er beskrevet en række områder, som kan være en del af et INTERN GOVERNANCETM forløb.

INTERN TRÆNING MED OG I BESTYRELSER

Som en bærende del af forløbet træner vi ofte den nuværende bestyrelse i de governance strukturer og metoder, som er gældende specifikt for det konkrete selskab – herunder introduktionsprogrammer for bestyrelsesmedlemmer, individuel træning af udvalgte bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesledere og andre ressourcepersoner.

BESTYRELSESVURDERING®

Ofte gennemfører vi en BESTYRELSESVURDERING® for at finde de præcise mekanismer, der kan sikre top performance og duelighed i bestyrelsen. Du kan læse mere om BESTYRELSESVURDERING® her.

EKSTRA TRÆNING OG FORSTÅELSE

Her får I mulighed for at integrere jeres ressourcer, kompetencer og erfaring med de nyeste metoder og værktøjer. Målet er at gøre bestyrelsesmedlemmerne i stand til at performe i deres egen bestyrelse.

Ønsker I et målrettet og specialdesignet forløb til jeres bestyrelse?

Kontakt os og vi vil med glæde tager en uforpligtende snak om jeres muligheder.

Vi ser frem til at høre fra jer.