0

CHAIRPERSON™

Uddannelsen sigter mod at forstå, træne og arbejde med bestyrelsesledelse.

Herunder hvordan du anvender din personlighed, dine ressourcer og dit ledelsesmæssige beredskab til at sikre, at bestyrelsen kan arbejde sammen og skabe forretningsmæssige resultater.

CHAIRPERSON™ - EN UDDANNELSE FOR BESTYRELSESLEDERE

CHAIRPERSON™ er en bestyrelsesuddannelse, der udvikler dig som bestyrelsesleder. Udgangspunktet er erkendelsen af, at bestyrelsesarbejde er et arbejde med mennesker og dermed ledelsesarbejde.

Bestyrelsen bør i langt højere grad fokusere på forretningsudvikling og anvendelse af de tilstedeværende ressourcer både i bestyrelsen og direktionen. Dette kræver dokumenteret bestyrelsesledelse, som stiller krav til personligt ledelsesberedskab, ressourcer, kompetencer, kvalifikationer og en tydelig ledelsesidentitet.

OPSTART AF UDDANNELSE

Bestil din bestyrelsesuddannelse nu og kom med på Danmarks eneste bestyrelsesuddannelse for bestyrelsesledere.

Du vil gennem hele uddannelsesforløbet tilegne dig en række arbejdsredskaber, som du kan bruge i dit fremadrettede bestyrelsesarbejde. Du vil stifte bekendtskab med arbejdsmodellen BOARD GROUND ZERO™ - ligesom du kommer til at få et helt nyt indblik i, hvad det vil sige at være og arbejde som bestyrelsesleder.

Du er også meget velkommen til at kontakte os for yderligere information og en uforpligtende samtale.

Klik her for at se datoer for aktuelle hold.

PROGRAMMETS OPBYGNING

Bestyrelsesuddannelsen består af 3 moduler af 2 dages varighed. Mellem modulerne vil du arbejde med udviklingen af din personlige bestyrelseslederhåndbog. Denne håndbog udgør uddannelsens skriftlige eksamen. Alle eksaminer bliver evaluereret af en ekstern censor både på den mundtlig og skriftlige eksamen.

Programmets opbygning er illustreret i nedenstående model.

CHAIRPERSON Modul 1
CHAIRPERSON Modul 2
CHAIRPERSON Modul 3
CHAIRPERSON Eksamen

MÅLGRUPPE

CHAIRPERSON™ er relevant for dig, som ønsker at udvikle dit ledelsesberedskab yderligere og dermed øge din evne til at lede en bestyrelse.

Bestyrelsesuddannelsen henvender sig til nuværende og kommende bestyrelsesledere. Samt til dig, som har erfaret de udfordringer, der kan være i at få bestyrelsen til at fungere som et team og arbejde mod samme mål.

Du vil blive trænet i, hvordan du som bestyrelsesleder kan formidle konkrete bestyrelsesopgaver og sikre dig, at den øvrige bestyrelse arbejder mod samme mål. Du lærer, hvordan du får den optimale performance ud af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og hvordan du kan booste deres ressourcer fra mødedeltager til aktivt bestyrelsesmedlem.

Du vil blive præsenteret for de nyeste udviklingsmetoder inden for moderne ledelsesorienteret bestyrelsesarbejde. Metoder, som vil give dig handlekraft og mod til at udvikle din bestyrelse.

EN UDDANNELSE MED EFFEKT OG IDENTITET

CHAIRPERSON™ tager udgangspunkt i vores samarbejde med førende forskere inden for bestyrelsesarbejde og flere af landets bedste praktikere i bestyrelsesledelse.

Derfor ved vi, hvad der har effekt på din hverdag som bestyrelsesleder. At kunne mestre arbejdet som bestyrelsesleder og få skriftlig dokumentation på din duelighed vil medvirke til, at du kan skabe dig et brand som bestyrelsesleder.

FORDELE

CHAIRPERSON Fordele
CHAIRPERSON Metoder

METODE OG MODELLER

Bestyrelsesledelse stiller andre krav til arbejdsformer, ledelse og anvendelse af personlige ressourcer end andre typer ledelsesarbejde.

Du vil blive præsenteret for de nyeste udviklingsmetoder inden for moderne ledelses- og forretningsorienteret bestyrelsesarbejde. Herunder hvordan du som bestyrelsesleder kan arbejde med BOARD GROUND ZERO™-modellen og skabe dokumenterede resultater.

VIRTUELLE BESTYRELSER

Ved CHAIRPERSON™ bruges virtuelle bestyrelser. Et læringsfremmende miljø til at øve nye metoder og værktøjer.

Her kan du modtage feedback fra instruktører og andre bestyrelsesgrupper og interagere med erfarne bestyrelsesledere.

CHAIRPERSON

FLERE BESTYRELSESJOBS GENNEM EN RELEVANT BESTYRELSESUDDANNELSE

Størstedelen af deltagerne på CHAIRPERSON™ søger at styrke deres nuværende bestyrelsesportefølje enten med nye bestyrelsesopgaver eller ved at skabe mere værdi i den nuværende bestyrelseslederpost.

Med en eksamen i CHAIRPERSON™ kan du ligeledes også opnå en BESTYRELSESLEDERLICENS® og få yderligere dokumentation på dine evner som bestyrelsesleder. Dette gør dig endvidere kvalificeret til at søge optagelse i vores prestigefyldte KANDIDATBANK.

CHAIRPERSON™ koster DKK. 68.500,00 ex. moms

Betales ved tilmelding.

TILMELD DIG UDDANNELSEN CHAIRPERSON™

Vælg aktuelle hold

CHAIRPERSON™ 27
CHAIRPERSON™ 28
CHAIRPERSON™ 29

Personlige oplysninger

Virksomhedsoplysninger

TILMELD DIG KURSET BOARD ROOM™

Dine uddannelser

Betaler

Betaler din virksomhed helt eller delvist eller betaler du privat for din deltagelse i uddannelsen/kurset?

Helt
Delvis

Jeg accepterer og er indforstået med, at denne tilmelding er bindende, og at jeg ved indsendelse af dette skema reserverer en plads på uddannelsen/kurset. Opkrævningen af deltagergebyret er herved bindende og uden mulighed for refusion.
Jeg accepterer behandlingen af mine persondata i henhold til persondatapolitikken.